Live status
Driftstatus
Optænding1
Alarm
OK
Aktuel kedeltemperatur
0 °C
Ønsket kedeltemperatur
60 °C
Skakttemperatur
0 °C
Røgtemperatur
0 °C
Ydelse
0 %
Ønsket max ydelse
100 %
Effekt
0 kW
Lys
0 lux
Aktuel ilt
16,9 %
Ønsket ilt
0 %
Snegl ydelse pr. 6 minutter
600 gram
Driftid snegl seneste minut
0 sek
Antal eltændinger i dag
1 stk
Udetemperatur
Ikke hentet
Indetemperatur
Ikke hentet
Returtemperatur
Ikke hentet
Flow
Ikke hentet
Varmtvand-styring
Ikke hentet
Varmtvand-USB
Ikke hentet
Udetemperatur-USB
Ikke hentet
Forbrug i dag (Siden kl. 11:57)
0,37 kg
Forventet forbrug i dag
0,70 kg
Brændsel tilbage i silo
0,00 kg
Live graf
Sidst opdateret: 05-04-2016 12:32:53

Live graf
  Kedeltemperatur

  Ydelse

  Ilt

  Indetemperatur

  Flow

  Varmtvand-styring

  Varmtvand-USB
  Lys

  Røgtemperatur

  Ønsket ilt

  Udetemperatur

  Returtemperatur

  Udetemperatur-USB
Forbrug i gennemsnit pr. dag / m2
Seneste uge
N/A
Seneste 14 dage
N/A
Seneste måned
N/A
Seneste 3 måneder
N/A
Forbrug i kg
 = ikke nok data til at vise korrekt forbrug
Forbrug i kg